Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of een medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de geboden fysiotherapie.

Klachtenprocedure Gezondheidscentrum Maarn

De hulpverleners en andere medewerkers van het gezondheidscentrum doen hun best ieder zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens verloopt. Vaak zal het gaan om zaken die makkelijk op te lossen zijn. Soms kunnen problemen ingewikkelder zijn. In beide gevallen geldt: blijf niet zitten met uw klacht! Pas als u doorgeeft dat u ontevreden bent, kunnen wij zoeken naar een oplossing.

Wat te doen bij een klacht?

Opmerkingen en suggesties kunt u mondeling door geven aan de betreffende hulpverlener of medewerker. Ook kunt u - desgewenst anoniem - de folder "Laat het ons weten" invullen en deponeren in de bus in de wachtkamer bij de huisartsen en fysiotherapie. Het beste is eerst uw klacht te bespreken met de betreffende hulpverlener of zijn/haar leidinggevende. Op deze manier zal het meestal mogelijk zijn tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Vindt u het moeilijk om met betreffende hulpverlener/leidinggevende het onderwerp zelf aan te snijden, neemt u dan contact op met de projectleider: tel. 06 - 18 98 99 47.

Leidt dit alles niet tot een oplossing of wilt u zich liever niet tot de betreffende hulpverlener wenden, dan kunt uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum.

De onafhankelijke klachtencommissie doet een uitspraak op basis van een op schrift gestelde klacht. De mogelijkheid bestaat om een oriënterend gesprek met de klachtencommissie te voeren voordat u de klacht schriftelijk indient. De leden van de klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht. De klachtencommissie bestaat uit vier leden, waar onder een jurist en een arts. Tenslotte kunt u uw klacht indienen bij een externe klachteninstantie. Zeer ernstige klachten bijvoorbeeld behoren te gaan naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Regionaal Tuchtcollege. De klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum zal u daar ook op wijzen.